Taller de creació d'empreses

Presentació

Amb aquest curs l'alumne podrà adquirir tots els coneixements necessaris per a la creació i posada en marxa inicial d'un nou negoci, però també ajudarà a l'alumne a reflexionar i a descobrir totes les possibles dificultats que es trobaria si creés a la realitat aquest negoci.

L'alumne també haurà de planificar la creació del nou negoci, realitzant un pla d'empresa. En aquest pla podrà conèixer la totalitat dels aspectes que qualsevol emprenedor necessita plantejar-se sobre el futur negoci.

Veure temari pdf Baixar PDF del curs

Dades del Curs

  • Duració: 2 mesos.
  • Modalitat: A distància, assistida mitjançant tutories directes amb el/la professor/a.
  • Serveis: Accés a continguts i activitats d'avaluació i autoavaluació, accés i participació en fòrums temàtics i xats on line amb el tutor del curs.
  • Idioma: català o castellà.
  • Preu: 250 euros

© 2008 AulaVirtual