Curs de llengua catalana (nivell B i C)

Presentació

L'objectiu global del curs és conèixer l'estructura de la llengua. D'aquesta manera, repassarem aspectes d'ortografia i del sistema de puntuació, però es posarà especial èmfasi en els aspectes de morfosintaxi, ja que són fonamentals per poder escriure correctament textos acadèmics i administratius.

Concretament, es pretén que l'estudiant sigui capaç de:

 • Escriure sense faltes d'ortografia
 • Escriure amb correcció morfosintàctica
 • Conèixer l'estructura d'una oració i identificar els seus complements
 • Saber expressar la intenció i el propòsit comunicatiu
 • Saber escriure un text coherent

Veure temari

pdf Baixar PDF del curs nivell B pdf Baixar PDF del curs nivell C

Dades del Curs

 • Duració: tres mesos.
 • Modalitat: A distància, assistida mitjançant tutories directes amb el/la professor/a.
 • Serveis: Accés a continguts i activitats d'avaluació i autoavaluació, accés i participació en fòrums temàtics i xats on line amb el tutor del curs.
 • Idioma: Català
 • Preu:
 • 175 euros/sense conversa

© AulaVirtual