Tècniques d'expressió

Presentació

L'objectiu global del curs és l'adquisició d'uns hàbits i d'uns recursos que permetin la producció de discursos tant orals com escrits de manera adequada i amb correcció i coherència. Es posarà l'èmfasi en la producció de textos i comunicacions dins l'àmbit acadèmic: treballs, resums, presentacions, etc.

Veure temari pdf Baixar PDF del curs

Dades del Curs

  • Duració: tres mesos.
  • Modalitat: A distància, assistida mitjançant tutories directes amb el/la professor/a.
  • Serveis: Accés a continguts i activitats d'avaluació i autoavaluació, accés i participació en fòrums temàtics i xats on line amb el tutor del curs.
  • Idioma: Català
  • Preu: 250 euros

© 2008 AulaVirtual