Operador de Planta

Presentació

La formació impartida en aquest curs té com objectiu dotar als assistents d'uns coneixements que els permetin desenvolupar una sèrie de funcions i tasques en una planta petroquímica.

Els coneixements que s'imparteixen permetran a l'assistent:

  • Conèixer i valorar el complex sistema de les instal·lacions i equips utilitzats en la indústria química.
  • Conèixer els aspectes més importants a considerar per a un ús correcte dels equips.
  • Conèixer els diferents tipus d'equips i accessoris, així com les característiques dels materials més usuals i el seu camp d'aplicació.
  • Desenvolupar explicacions dels processos productius.

Veure temari pdf Baixar PDF del curs

Dades del Curs

  • Durada: 3 mesos
  • Modalitat: A distància, assistida mitjançant tutories directes amb el professor.
  • Serveis: Accés a continguts i a activats d’avaluació i autoavaluació, accés i participació a fòrums temàtics i a xats on line amb el tutor del curs.
  • Idioma: castellà
  • Preu: 390 euros

© 2008 AulaVirtual