Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

Presentació

A la important reforma operada sobre l'IRPF en els últims anys, hem d'afegir la irrupció en el funcionament d'aquest impost que ha suposat la creació per part de les Comunitats Autònomes de les seves pròpies normatives fiscals en l'àmbit que ho tenen permès.

Tot això obliga a realitzar un exercici de reciclatge i actualització de coneixements sobre les noves regles de liquidació de l'impost, que seran les que caldrà aplicar en la present campanya de renda que comença.

Veure temari pdf Baixar PDF del curs

Dades del curs

  • Durada: Dos mesos, equivalent a 40 hores presencials.
  • Modalitat: En línia, via internet, totalment a distància. Sense necessitat d'instal·lar programes especials o utilitzar CD.
  • Serveis: Accés a continguts i activitats d'avaluació i autoavaluació.
  • Idioma del curs: castellà
  • Preu: 250 euros

 

© AulaVirtual