Curs d'Anglès (tots els nivells)

Presentació

Els alumnes han de fer una prova de col·locació per detectar quin nivell d’anglès tenen actualment. En el cas de no tenir cap coneixement d’anglès s’està exempt de fer la prova de col·locació.

Aula Virtual es reserva el dret de canviar de grup/curs l’alumne/a que, segons el professorat, un cop iniciades les classes, demostrin tenir un nivell de coneixements que no es correspon amb el del curs matriculat. Això pot suposar canviar tant a un curs superior o inferior.

pdf Baixar PDF del curs

Dades del curs

  • Durada: Tres mesos. Tots els nivells (fins a 15)
  • Modalitat: A distància, assistida mitjançant tutories directes amb el professor.
  • Serveis: Accés a continguts i a activitats d’avaluació i autoavaluació, accés i participació a fòrums temàtics i a xats on line amb el tutor del curs. Inclou classes de conversa a través d'internet amb el professor individuals o en grups de tres alumnes com a màxim
  • Idioma del curs: anglès
  • Preu: 300 euros/nivell

© AulaVirtual