Curs de llengua Castellana

Presentació

Es pretén que l'alumne assoleixi les competències bàsiques en el grau d'usuari independent. Les quatre habilitats que es pretenen perfeccionar són: escoltar, llegir, conversar i escriure. Però, sobretot, proporcionar a l'alumne les eines per assolir un registre formal de cara a la resta de parlants.

pdf Baixar PDF del curs

Dades del curs

  • Durada: Tres mesos.
  • Modalitat: A distància, assistida mitjançant tutories directes amb el/la professor/a.
  • Serveis:Accés a continguts i activitats d'avaluació i autoavaluació, accés i participació en fòrums temàtics i xats on line amb el tutor del curs.
  • Idioma del curs: anglès
  • Preu: 250 euros/sense conversa

© AulaVirtual