Curs de preparació per a l'habilitació de Guia de Turisme de Catalunya

Presentació

Avui en dia totes aquelles persones que es volen dedicar professionalment a ser guia turístic, necessiten per a poder desenvolupar la seva professió l’acreditació de Guia de Turisme de Catalunya que expedeix la Generalitat, després de passar per un procés selectiu.

Per això des d’Aula Virtual oferim la possibilitat d’ajudar i orientar a l’alumne en la preparació del temari, per tal de poder superar aquest examen i amb l’ajuda de professionals de diferents àmbits. Els professors orientaran i guiaran als alumnes en el seguiment de les matèries a estudiar.

 

pdf Baixar PDF del curs

Dades del curs

  • Durada: Aproximadament tres mesos fins a la mateixa data d’examen.
  • Modalitat: A distància, assistida mitjançant tutories directes amb el/la professor/a.
  • Serveis: Accés a continguts i activitats d'avaluació i autoavaluació, accés i participació en fòrums temàtics i xats on line amb el tutor del curs.
  • Idioma: Català
  • Preu: 490 euros

 

© AulaVirtual