Fiscalitat de l'empresa turística

Presentació

Les diferents formes d'empresa turística (hotels, agències de viatges, etc.) posseïxen una regulació substantiva pròpia que, en molts casos, s'acompanya d'un peculiar règim fiscal.

El curs Fiscalitat de l'empresa turística té per objecte l'anàlisi de la tributació aplicable a les diferents formes d'empresa turística existents, veient tant les obligacions generals que els corresponen en tant que aquestes empreses actuant en el mercat, com les especialitats que el seu especial sistema de funcionament o activitat, impliquen.

Veure temari pdf Baixar PDF del curs

Dades del curs

  • Durada: Equivalent a 30 hores presencials (2 mesos).
  • Modalitat: A distància, assistida mitjançant tutories directes amb el professor.
  • Serveis: Accés a continguts i a activats d’avaluació i autoavaluació, accés i participació a fòrums temàtics i a xats on line amb el tutor del curs.
  • Idioma del curs: castellà
  • Preu: 250 euros

© 2008 AulaVirtual