Animació Turística

Presentació

El curs pretén donar als alumnes una visió general sobre la gestió de l’animació turística als establiments turístics i aprendre un nou tipus d’activitat com és la gestió de la dinamització turístico cultural.

Més específicament es pretén:

 • Conèixer el procés històric de l’animació fins arribar a la turística
 • Veure el perfil del que ha de tenir un bon animador turístic
 • Conèixer les diferents modalitats i quina funció tenen
 • Conèixer una nova forma de difondre el patrímoni, la cultura o el folclore en
  general mitjançant activitats d’animació
 • Elaborar una programació d’animació turística o de dinamització cultural

pdf Baixar PDF del curs

Dades del Curs

 • Duració: equivalent a 45 hores presencials (3 mesos)
 • Modalitat: A distància, assistida mitjançant tutories directes amb el/la professor/a.
 • Serveis: Accés a continguts i activitats d'avaluació i autoavaluació, accés i participació en fòrums temàtics i xats on line amb el tutor del curs.
 • Idioma: català.
 • Preu: 250 euros

© 2008 AulaVirtual