Qualitat de Servei

Presentació

El curs pretén donar als alumnes una visió general sobre la problemàtica de la qualitat de servei en les empreses turístiques.

Més específicament es pretén:

  • Clarificar el concepte de qualitat de servei
  • Destacar la importància que dins del sector turístic té la qualitat dels serveis com a qüestió estratègica
  • Elaborar instruments de mesura de la qualitat del servei
  • Donar a conèixer sistemes estàndard de gestió de la qualitat (ISO i ICTE)

pdf Baixar PDF del curs

Dades del Curs

  • Duració: equivalent a 45 hores presencials (4 mesos)
  • Modalitat: A distància, assistida mitjançant tutories directes amb el/la professor/a.
  • Serveis: Accés a continguts i activitats d'avaluació i autoavaluació, accés i participació en fòrums temàtics i xats on line amb el tutor del curs.
  • Idioma: català.
  • Preu: 250 euros

© 2008 AulaVirtual